Príprava vozidiel na STK a EM

Kontrola podvozku

Kontrola prevádzkových kvapalín

Kontrola osvetlenia vozidla

Načítanie auto diagnostickej pamäte RJ

Kontrola celkového stavu vozidla

Možnosť sprostredkovania STK

Vedeli ste že....

Kvalita brzdovej kvapaliny sa meria na jej bod varu, ktorý nesmie byť nižší, ako 160°C. 
Preto je potrebné ju skontrolovať pred vašou technickou kontolou. 

OBJEDNAJTE SA DO SERVISU!

+421 949 413 222