Bloková výnimka

Bloková výnimka EU č.1400/2002 je v platnosti od 1.11.2004

V roku 2004 nastala v Slovenskej republike zásadná legislatívna zmena v odbore autoopravárenstva, a to uvedením platnosti "NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1400/2002 zo dňa 31. 7 2002 o použití čl. 81 odst. 3 Zmluvy na kategórie vertikálnych dohôd a jednania vo vzájomné zhode v odvetví motorových vozidiel" - skrátene nazývaná "Bloková výnimka".

Bloková výnimka odzbrojuje niektoré neseriózne autorizované autoservisy, ktoré zneužívajú nevedomosť zákazníkov a zavádzajú ich o tom, že pokiaľ chcú mať platnú záruku na svojom novom vozidle, musia navštevovať autorizovaný servis aj pri úplne bežnom servise a údržbe vozidla.

Čo znamená Bloková výnimka?
Dáva možnosť prevádzať nezávislým servisom značkový servis, údržbu a opravy aj nových automobilov v záručnej dobe a to bez straty záruky. Je však samozrejme dodržanie postupov a rozsahu prác predpísaných výrobcom automobilu pri použití nielen originálnych, ale aj kvalitatívne rovnocenných náhradných dielov.
Dáva možnosť prístupu k technickým informáciám, dielenským príručkám všetkých automobilov, t.zn. aj o nových automobiloch.
Dáva možnosť prístupu k originálnym náhradným dielom, originálnej diagnostike a školeniam a to nediskriminačne, včas a použiteľným spôsobom na rovnakej úrovni ako autorizovaným servisom. To znamená kompletný prístup ku všetkým dátam týkajúcich sa opravy automobilu.
Dáva možnosť nakupovať originálne a kvalitatívne rovnocenné náhradné diely, informácie a diagnostiku od nezávislých distribútorov náhradných dielov. kladie za cieľ predovšetkým zvýšiť konkurenciu v danom obore, a tým priniesť jednotlivým zákazníkom širšiu ponuku a zároveň aj finančnú výhodu pri nákupe a servise všetkých vozidiel.

Majiteľ nového vozidla v záručnej dobe už nemusí jazdiť do značkového autoservisu na bežnú údržbu a servis.
Bez straty záruky môže servisovať svoje auto v akejkoľvek autoopravovni, ktorá je odborne pripravená a použije originálne alebo kvalitatívne rovnocenné náhradné diely.
Výhodou je výrazne nižšia cena ako pri oprave v značkovom servise.

Aké opravy teda môže vykonať nezávislý servis?
Môže pre Vás vykonávať servisné prehliadky predpísané výrobcom, opravy a výmeny prevádzkou opotrebovaných dielov, opravy po havárii, atď.

Ako je to s náhradnými dielmi?
Až 80% všetkých dielov na vozidle, nepochádza od výrobcu automobilu. Trh s náhradnými dielmi bol vďaka blokovej výnimke otvorený, teda máte na výber diely priamo od výrobcov vozidiel, ale aj náhradné diely priamo od výrobcov a komponentov. Tieto diely sú úplne rovnaké a rozdiel je iba v cenovej relácii.